عمومی

داشتم عکاسی میکردم که وقتی به این پدر بزرگ عزیز رسیدم با خوشرویی از گرفتن عکسش رو پذیرفت و خیلی خوش رو و مهربان بود و من این پدربزرگ رو بخاطر این اخلاق و مهربانی که داشت خیلی دوستش دارم

عمومی

img_0098

بچه هایی که لب دریا بازی میگردند و فارق از اینکه توی این دوره زمونه بیرحم چی میگذره و فقط فقط به فکر بازی کودکی خودشون بودن و از اینکه دورهم هستند و بازی میکنند سرمستند